Акции
Партнерам
Условия доставки и оплаты
Контакты
Гарантия
+38 (050) 87-68-687
+38 (050) 87-68-687
+38 (050) 87-68-687
О проекте
Публічна оферта @needmeet_bot
Публічна оферта Needmeet_bot

1. Загальні положення

1.1. Цей документ є відкритою пропозицією (далі - "Оферта") ФОП Павлов Владислав Володимирович, яка адресована невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг (далі - "Договір") на викладених в цій Оферті умовах.

1.2. Компанія публікує цей Публічний договір (оферту) засобами чат-боту. Оферта набуває чинності з моменту її публікації

1.3. Відповідно до статей 633, 638, 641 Цивільного Кодексу України, цей Договір є

публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична (Клієнт) зобов'язується виконувати умови цього Договору, доповнень і додатків до нього.

1.4. Компанія залишає за собою право вносити зміни в Оферту (в тому числі в опис послуг, тарифів, порядку оплати) і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення оновленої редакції Оферти в засобами чат-бота відповідно до положень п. 1.2. цієї Оферти, якщо інше не зазначено в Оферті.

1.5. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке

значення:

  • Ліцензіар / Компанія (Сторона, що надають невиключну ліцензію на право користування комп'ютерною програмою (чат- бот)needmeet_bot): ФОП Павлов Владислав Володимирович (Дата реєстрації та номер: 30.06.2021; 20048000000000259585) і / або інші особи (субпідрядники), уповноважені належним чином Компанією на управління Чат-ботом і надання Сервісів Клієнтам при використанні Чат-боту відповідно до цього Договору
  • Ліцензіати / Клієнти (Клієнти, що будуть користуватися чат-ботом) - будь-яка фізична, юридична особа та фізична особа-підприємець, яка акцептувала цю публічну оферту. Клієнт може зареєструватися в чат-боті як Користувач або як Модератор
  • Месенджер - служба обміну миттєвими повідомленнями в реальному часі через інтернет
  • Чат-бот needmeet_bott (надалі - «Чат-бот») - комп'ютерна програма (чат-бот), за допомогою якої ліцензіати здійснюють автоматизацію оплат в группах в месенджері Telegram , а саме: Telegram на iOS, Android та веб версії даних месенджерів.
  • Пропозиція Ліцензіарів - Ліцензіари пропонують кожному бажаючому Клієнту скористатися Чат-ботом та укласти (прийняти) цю Публічну оферту (надалі - «Договір»)
  • Реєстрація - процедура заповнення Клієнтом реєстраційної форми засобами
Чат-боту, після затвердження якої Компанією, такій особі присвоюється доступ до Сервісів Компанії.

  • Обліковий запис - електронний кабінет Клієнта (аккаунт) в функціональній системі Чат-боту, за допомогою якого він може керувати оплатами в своїх группах.
У разі відсутності однозначного трактування термінів у цій Оферті, Сторони будуть керуватися трактуванням термінів, які використовуються в Чат-боті відповідно до чинного законодавства України.


2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах визначених в цьому Договорі, Компанія надає доступ за

допомогою мережі Інтернет та програмних засобів чат-боту у вигляді онлайн-сервісів,

забезпечує автоматизацію оплат в группах в месенджері Telegram, а Клієнт

зобов'язується прийняти та оплатити такі надані послуги.

2.2. Акцептом (моментом повного підтвердження і беззастережного прийняття всіх умов

Договору - оферти, його додатків, правил, доповнень, які є його невід'ємними частинами), є момент будь-якої взаємодії Клієнта з чат-ботом в тому числі, але не виключно проходження процедури Реєстрації, фактичне користування Сервісами Чат-боту.

2.3. Факт здійснення будь-якої взаємодії в чат-боті означає, що Клієнт ознайомлений,

розуміє і беззастережно приймає умови цього Договору - оферти в повному обсязі без

застережень і обмежень.

2.4. У разі незгоди Клієнта з будь-якими з положень цього Договору, Клієнт не

має права використовувати чат-ботом

2.5. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

2.6. Крім тексту цього Договору, порядок надання чат-ботом Компанією визначаються

Правилами конфіденційності

2.7. Компанія має право залучати третіх осіб (субпідрядників) для надання Клієнтам

всіх або частини послуг з використання та/або доступу до чат-боту


3. Порядок надання і використання Сервісів Компанії

3.1. Сервіси надаються Компанією тільки для Клієнтів.

3.2. Особа, яка бажає стати Клієнтом, зобов'язана пройти процедуру реєстрації в чат-боті. При реєстрації Клієнт зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті)

достовірну, повну і точну інформацію про себе і забезпечувати її актуальність і повноту.

Клієнт зобов'язується не вводити Компанію і / або інших Клієнтів в оману щодо

своєї особи, а також не розміщувати в чат-боті адреси, номери телефонів, та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. У разі виявлення Адміністрацією чат-бота недостовірної інформації, яку розмістив Клієнт, Ліцензіар чат-боту має право відмінити таку реєстрацію та / або призупинити її і / або припинити надання доступу до чат-боту і надання послуг з використання чат-боту і / або вимагати додаткові документи для перевірки такої, розміщеної Клієнтом інформації. В такому випадку Ліцензіар чат-боту направляє відповідне повідомлення Клієнту.

3.3. Клієнт несе відповідальність за дотримання прав (майнових та немайнових) третіх

осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Клієнта, використанні Чат-боту і отриманні Сервісів Компанії. З моменту проходження процедури Реєстрації Клієнт дає згоду і погоджується на обробку Компанією персональних даних Клієнта, зазначених ним при реєстрації, (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, уточнення, використання і поширення, реалізація, передача, знеособлення, знищення ) з метою забезпечення можливості надання Послуг, а також з метою інформаційного обслуговування Клієнта.

3.4. Клієнт погоджується з тим, що дії, вчинені в чат-боті після реєстрації Клієнта, визнаються діями Клієнта. Клієнт несе повну відповідальність за збереження конфіденційності його Облікового запису за діяльність, яка відбувається з його

Обліковим записом.

3.5. У разі порушення безпеки або несанкціонованого використання Облікового запису

Клієнта, він повинен негайно повідомити про це Компанію. Компанія не несе

відповідальності за будь-які збитки, спричинені несанкціонованим використанням Облікового запису Клієнта.

3.6. Реєструючись, Клієнт погоджується на отримання інформаційних повідомлень.

Компанія зобов'язується не передавати номер мобільного телефону Клієнта третім

особам без згоди Клієнта (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством

України).

3.7. Клієнт має право в будь-який час припинити використання чат-боту.

3.8. Компанія не гарантує доступність чат-боті цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Клієнту в використанні Чат-боту при порушенні ним цього Договору.4. Порядок оплати Сервісів Клієнтом

4.1. Клієнт здійснює оплату послуг засобами платіжної системи з використанням функцій Чат-боту. В цьому випадку кошти, у відповідності з автоматично сформованим Чатботом рахунком засобами платіжної системи перераховуються з карткового рахунку Клієнта на картковий рахунок Клієнта.

4.2. Опрацювання платежів

⚫ Компанія не обробляє дані банківських карток. Всі платежі здійснюються за

допомогою національного платіжного сервісу https://wayforpay.com/ .

⚫ Для оплати Клієнту необхідно буде ввести номер банківської картки та інші реквізити

з використанням віджету та інших технічних засобів платіжної системи

https://wayforpay.com/ .

⚫ Компанія не несе відповідальності за роботу платіжних сервісів і не гарантує, що вони функціонуватимуть коректно. Клієнт може ознайомитися з правилами платіжного

сервісу за допомогою посилань, які вони надають на своїх сторінках.

4.3. Вартість надання Послуги за Договором визначається в залежності від обраної послуги з таблиці нижче:

73 грн. за 10 просмотров

2700 грн. за 1 місяц

4.4. Клієнт оплачує Послуги на розрахунковий рахунок needmeet_bot на основі рахунку, який сформу Клієнту. Списання вартості послуг за наступні місяці здійснюється автоматично з картки Клієнта. needmeet_bot повідомляє про списання коштів за 7 днів. Клієнт має право відмовитись від автосписання за 7 днів.

4.5. Послуги вважаються сплаченими після зарахування коштів на розрахунковий рахунок needmeet_bot
5. Права і обов'язки Компанії

5.1. Ліцензіар Чат-боту зобов'язується забезпечити можливість отримання Клієнтом Сервісів в порядку, визначеному цим Договором.

5.2. Клієнті погоджуються з тим, що Компанія залишає за собою право на свій власний

розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Чат-боті інформацію, обмежувати або припиняти доступ Клієнта до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини за умови направлення відповідного письмового повідомлення Клієнту.

5.3. Компанія має право змінювати умови даного Договору, в тому числі порядок оплати і тарифи Сервісів. Інформація про такі зміни публікується Компанією засобами Чат-боту та/або Сайті Компанії чи в інформаційній розсилці. Продовження користування Чат-ботом Клієнтом після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.

5.4. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому

розділі Чат-боту без узгодження з Клієнтом.

5.5. У разі порушення Клієнтом умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Клієнта до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку

шкоду, яка може бути заподіяна Клієнту такими діями.

5.6. Компанія має право здійснювати розсилання Клієнтам повідомлень, в тому числі

електронних повідомлень що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу

інформацію про можливості Сервісів Компанії.

5.7. Компанія зобов'язується не використовувати облікові дані Клієнта, отримані в

процесі реєстрації цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Компанії в силу законодавства України.6. Права та обов'язки Клієнта

6.1. Клієнт зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а

також оплачувати надані йому Сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

6.2. Клієнт зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання

йому Сервісів Компанією та їх вартості. Клієнт зобов'язується регулярно знайомитися з

інформацією, пов'язаною з наданням Сервісів Компанією. Мовчання і продовження

користування Сервісом після повідомлення Компанією засобами Чат-боту та/або засобами інформаційних розсилок чи шляхом публікації на Сайті Компанії про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода Клієнта з внесеними змінами і доповненнями, якщо інше прямо не буде передбачено в таких змінених документах. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Клієнтом вимог цього пункту, несе Клієнт.

6.3. Клієнт зобов'язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях,

дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Компанії.

6.4. Клієнт не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Сервісів

Компанії і їх його несумлінним використанням. Клієнт зобов'язується не

використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту даних що зберігаються і обробляються Сервісами Компанії.

6.5. Клієнт зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до

чужого особистого профілю, шляхом злому, обману або інших дій.

6.6. Клієнт цим підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб),

правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

6.8. Клієнт зобов'язаний сплачувати послуги за використання Сервісів Компанії

згідно умов п.4 цього Договору.

6.9. Клієнт не має права зловживати в процесі використання Сервісів Компанії

вступаючи в змову з Клієнтом з метою несплати послуг за використання Сервісів Компанії.

6.10. Клієнти зобов'язуються не створювати спільнот, які:

● порушують чинне законодавство України;

● містять спам, схеми фінансових "пірамід";

● є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність,

наклепницькими, такими, що порушують авторські права або інші права

інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і / або дискримінацію

людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

● містять контактні дані Клієнта або третіх осіб (номер телефону, акаунти соціальних

мереж або сервісів миттєвих повідомлень);

● порушують права третіх осіб;

6.11. Клієнт може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором

та чинним законодавством України.


7. Відповідальність.

7.1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання,

дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Чат-боту, що стали причиною обмеження доступу Клієнта до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Клієнта до Сервісів.

7.2. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Клієнта, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Клієнта до Сервісу, а також за збереження Облікового запису Клієнта, що

забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Клієнту будь-які пов'язані з цим збитки.

7.3. При порушенні Клієнтами умов цього Договору та / або норм чинного законодавства України, Компанія залишає за собою право обмежити доступ Клієнта до

Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового (більше двох разів) порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.

7.4. Компанія не несе відповідальності перед Клієнтом за обмеження доступу до

Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли

внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії та/або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних спорудах зв'язку.

7.5. Компанія не несе відповідальність перед Клієнтом або будь-якими третіми

особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Клієнта третіх осіб.

7.6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям

Клієнта або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення,

викликані або пов'язані з використанням Клієнтом Сервісів.

7.7. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Клієнтом, претензій до

Компанії, пов'язаних з використанням Клієнтом Сервісів Компанії, Клієнт

зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків та спорів, або виступити на стороні Компанії в таких спорах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Клієнта в процесі використання Чат-боту.

7.8. Компанія ні при яких обставинах не несе відповідальності перед Клієнтами, Клієнтами, або третіми особами, за будь-які непрямі збитки, в тому числі упущену вигоду. Відповідальність Компанії обмежується прямими документально

підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Компанії в розмірі, що не перевищує вартість наданих Послуг окремо взятому Клієнту.

7.9. Ліцензіар Чат-боту залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до

інформації, розміщеної Клієнтом та блокувати обліковий запис Клієнта без

попередження, в разі:

● отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів

України;

● вимог власників (і/або уповноважених представників) прав інтелектуальної

власності, в т.ч., але не обмежуючись, авторських і / або суміжних прав, прав на

знаки для товарів і послуг і т.д., про припинення порушень його прав

Клієнтом;

● іншого порушення прав або законних інтересів інших Клієнтів Чат-боту,

юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням;

● виявлення інформації, яка заборонена до розміщення в Чат-боті або не відповідає

Правилам надання сервісів у відповідності до цього Договору та / або чинного

законодавства України.8. Інтелектуальна власність

8.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів інтелектуальної власності в тому числі об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються Чат-ботом, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входить до складу Сервісу, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.


9. Переписка Сторін. Сповіщення та повідомлення

9.1. Листування між Сторонами з приводу виконання цього Договору ведеться засобами платформи Telegram або електронної пошти, зареєстрованим за Компанією.

9.2. Клієнт і Компанія погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані

на адреси зареєстровані для кожної із Сторін в межах послуг, що надаються відповідно до цього Договору, а також публікація змін та доповнень до цього Договору засобами Чат-боту та на Сайті Компанії вважаються доставленими адресату в належній формі.

9.3. Клієнт і Компанія погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього

Договору, передані засобами Чат-боту мають юридичну силу.


10. Порядок вирішення спорів

10.1. Клієнт і Компанія погоджуються, що всі спори і розбіжності, які можуть

виникнути з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів.

У разі наявності зауважень по наданих послуг, Клієнт надсилає зауваження на адресу електронної пошти протягом одного місяця з моменту виявлення надання послуг неналежної якості. У разі відсутності зауважень, послуги вважаються прийнятими Клієнтом належним чином.

10.2. У разі, якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки з приводу виконання цього

Договору вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Компанії.11. Порядок внесення змін і доповнень до Договору

11.1. Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку за

рішенням Компанії. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті, якщо Компанією не вказано інше.

11.2. У разі незгоди Клієнта з внесеними змінами та / або доповненнями до цього

Договору, Клієнт має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про

відмову Клієнта від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду з

внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови.

11.3. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про

розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів), а також продовження використання Сервісів Компанії, визнаються згодою і приєднанням до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін і / або доповнень.


12. Строк дії договору

12.1. Договір набирає юридичної сили з моменту акцепту Клієнтом цієї публічної оферти та діє до 31.12.2021. Якщо жодна зі сторін не виявить бажання припинити договірні відносини до моменту закінчення строку дії Договору, дія Договору вважається пролонгованою до 31.12.2022.

12.2. Договір може бути розірвано однією зі сторін з повідомленням за 30 днів до такого розірвання.

12.3. Недійсність окремих положень Договору не впливає на дійсність будь-яких інших положень Договору.

12.4. Заголовки розділів наводяться лише для зручності і не впливають на їх тлумачення.
13. Заключні положення

13.1. Цей Договір і відносини між Компанією та Клієнтом регулюються законодавством

України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до

законодавства України.

13.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору будуть визнані

недійсними, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Договору.

13.3. Цей Договір щодо кожного з Клієнтів вступає в силу з моменту вчинення

Клієнтом одного з найбільш ранніх дій, зазначених у пункті 2.2. цього Договору та діє до

моменту закінчення використання Клієнтом Сервісів Компанії.
Made on
Tilda